Unobrand | ul. Jagiellońska 88 | 02-678 Warszawa

Akcje promocyjne, animacje sprzedaży, degustacje

Każde działanie marketingowe ma swoją niepowtarzalną specyfikę, wymaga zupełnie innego nakładu czasu, sił i środków. Dlatego w przypadku prowadzonych przez nas akcji promocyjnych nie stosujemy "sztywnego cennika", elastycznie dostosowując naszą ofertę do potrzeb i możliwości klientów. Jesteśmy doradcą i partnerem. Każdy projekt na bieżąco monitorujemy oraz podsumowujemy raportem końcowym.

Zakres naszych usług obejmuje:

  •     Animacje sprzedaży
  •     Degustacje
  •     Sampling

Przeprowadzamy akcje promocyjne w miejscach sprzedaży produktu, którego mają dotyczyć. Każdą nową kampanię obejmującą, czy to degustację, czy też animację sprzedaży lub sampling, poprzedzamy szkoleniem hostess i prezenterów. Na życzenie klienta dokumentujemy przebieg całego przedsięwzięcia. Każdy projekt podsumowujemy raportem końcowym.