Unobrand | ul. Jagiellońska 88 | 02-678 Warszawa

Sampling produktów

Jest to rozdawnictwo próbek towarów potencjalnym klientom. Sampling to w marketingu odmiana dystrybucji bezadresowej i obejmuje zazwyczaj rozdawanie próbek do domów klientów. Stosując narzędzie marketingowe jakim jest sampling do domów konsumentów należy pamiętać, aby próbki były zabezpieczone przed zniszczeniem przez zwierzęta. W celu lepszego wydźwięku akcji dystrybutorzy powinni być ubrani w stroje promocyjne. Po zakończonej pracy wypełniony zostaje raport opisujący ilości rozdanych próbek, cechy osób korzystających z promocji oraz ich opinie. Możliwe jest równoczesne szczegółowe ankietowanie konsumentów. Zapewniamy raportowanie przebiegu akcji w rozbiciu na poszczególne dni.

Kontrola dystrybucji bezadresowej

W celu zapewnienia najwyższej jakości akcji marketingowych w formie samplingu opracowaliśmy zestaw procedur kontrolnych. Procedury te stosujemy przy wykonywaniu każdego zlecenia i wobec wszystkich pracujących dla nas kurierów. Zasadą, którą przyjęliśmy, jest indywidualna odpowiedzialność każdego pracownika za wykonaną pracę. Dla weryfikacji pracy kurierów stosujemy procedury kontroli wewnętrznej czyli przeprowadzanej przez naszych pracowników. Celem kontroli wewnętrznej jest wychwycenie wszelkich ewentualnych niedociągnięć oraz ich natychmiastowa korekta. Kontrola w biurze odbywa się podczas przyjmowania od kolporterów formularzy doręczeń będących opisem wykonanej pracy. Kontrola wewnętrzna w terenie odbywa się kilka godzin po rozpoczęciu pracy przez kolporterów.

Obiektywna ocena jakości wykorzystania samplingu w marketingowym planie promocji produktu odbywa się na podstawie wspólnej kontroli realizowanej przez przedstawicieli Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy i nazywana jest kontrolą zewnętrzną. Do przeprowadzenia kontroli zewnętrznej (wspólnej) wykorzystywany jest formularz kontroli będący ankietą do przeprowadzenia wywiadu z osobami zamieszkującymi obszar dystrybucji. Dwuosobowe zespoły, składające się z pracownika Zleceniodawcy i pracownika naszej firmy, odwiedzają wskazane przez Zleceniodawcę sektory i wśród mieszkańców przeprowadzają wywiady dot. przeprowadzonej kampanii samplingowej.

Jakość i gwarancja realizacji samplingowych akcji marketingowych

Gwarantujemy 90% potwierdzenia otrzymania ulotek przez mieszkańców oceniane na podstawie kontroli zewnętrznej. W przypadku osiągnięcia niższego poziomu potwierdzeń otrzymania ulotek zapewniamy upusty finansowe - ustalane każdorazowo w zleceniu.