Unobrand | ul. Marynarska 14 | 02-678 Warszawa

Niszczenie dokumentów z ochroną wrażliwych danych

Jeżeli w Państwa firmie zarządza się dużą ilością pism zawierających dane osobowe i inne cenne informacje o osobach indywidualnych, powinniście skorzystać z usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów. Po upływie czasu przeznaczonego na archiwizację, wszystkie bezużyteczne pisma powinny zostać odpowiednio zutylizowane tak, aby żadne dane nie mogły zostać wykorzystane niezgodnie z prawem.

Firma UNOBRAND przejmuje wszystkie obowiązki związane z bezpiecznym niszczeniem dokumentów i utylizacją papieru. Pracujemy w najwyższej klasie tajności według normy DIN 66399. Dokonujemy utylizacji przyjaznej dla środowiska, zgodnej z przepisami prawa polskiego i normami Unii Europejskiej. W ramach usługi bierzemy na siebie również transport makulatury przeznaczonej do utylizacji.

Niszczenie dokumentów w firmie UNOBRAND odbywa się z wykorzystaniem specjalnych maszyn przystosowanych do dużych ilości makulatury. Urządzenia gwarantują totalną nieczytelność przetworzonych materiałów. Papiery przeznaczone do utylizacji gromadzimy w specjalnych, plombowanych pojemnikach. Po wykonaniu usługi sporządzamy protokół zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Na życzenie Klienta możemy również przygotować nagranie filmu z procesu utylizacji.

Dzięki współpracy z firmą UNOBRAND możecie Państwo bez obaw eliminować zbędną makulaturę, utylizując ją w sposób całkowicie bezpieczny dla poufności informacji. Nie tracicie czasu i energii na samodzielne cięcie makulatury w niszczarkach biurowych, nieprzystosowanych do dużych ilości papieru.