Postanowienia ogólne

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że niniejsza polityka prywatności jest skierowana do kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem kosmetykshop.pl. Zawiera ona informacje odnośnie przetwarzania przez, określonego poniżej, administratora danych, Państwa danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies.

Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w sklepie internetowym, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Unobrand SP. J Bartniczak A prowadzący działalność gospodarczą dalej zwany firmą 

UNOBRAND – SP. J BARTNICZAK A z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88 , NIP 7571481781 , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dane zbieramy

 1. Imię i nazwisko
 2. Miejscowość
 3. Numer telefonu
 4. Adres e-mail

Podstawa prawna cel oraz zakres zbierania danych osobowych odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

 1. wysyłania Państwu na adres e-mail, jeśli jesteście Państwo subskrybentem naszego newslettera, informacji o ciekawych wydarzeniach branżowych, sondażach rynkowych, nowościach, a także promocjach naszych partnerów z branży motoryzacyjnej – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi promocja jego partnerów biznesowych w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na otrzymywanie takich informacji zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną -Państwa imię i adres e-mail.
 2. zarządzania Stroną, na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi zapewnienie należytego funkcjonowania Strony – adres IP, dane o sesji, dane o przeglądarce – dane są zbierane automatycznie
 3. zapewnienia bezpieczeństwa strony i innych użytkowników – w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f), który stanowi zapewnienie bezpieczeństwa strony i użytkowników – automatyczne zbieranie adresu IP, nazwy przeglądarki, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego
 4. wyświetlania Państwu reklam dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań.– za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – dane strony, którą Państwo odwiedziliście, czynności dokonane na stronie.
 5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla Państwa prywatności (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj żądania, dane dotyczące jego realizacji, opis zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenie jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej, opis podjętych.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe także wybranemu przewoźnikowi ( DPD Polska oraz In Post ) lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera oraz świadczącym usługi prawne  w zakresie dochodzenia należności.

 

Zasady ochrony danych osobowych

Administrator chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

 1. przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
 2. uzyskane tylko dla konkretnych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. pobrane w sposób dokładny oraz aby dane były aktualne,
 4. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 5. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 6. bezpiecznie przechowywane,
 7. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 Będziemy przetwarzać Państwa dane przez następujący okres czasu:

 1. dane przetwarzane w celu wysyłania Państwu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach do czasu wyrażenia sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera – taki link znajduje się w każdej wiadomości wysyłanej przez kosmetykshop.pl na dole newslettera.
 2. analizy Państwa aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas. W przypadku Google Analytics dane przechowywane są przez okres 14 miesięcy, a po tym czasie zostają automatycznie usunięte.
 3. zarządzania stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
 4. zapewnienia bezpieczeństwa strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych

 

Uprawnienia, osoby której dane dotyczą

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo w każdej chwili również cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe są przetwarzane. Posiadacie Państwo pełne prawo aby uzyskać od Administratora następujące informacje:

 1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
 2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
 3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
 4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

 

Prawo dostępu do danych uzupełnienia, uaktualnienia i usunięcia danych

Na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zmiana danych osobowych i ich uaktualnienie

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Mogą Państwo poprosić w tym celu Administratora danych lub wysłać odpowiedni wniosek z poziomu swojego konta w sklepie po zalogowaniu  się odnajdując zakładkę MOJE KONTO oraz odpowiednią sekcję GDPR ( RODO ). W przypadku zakupów jako GOŚĆ – prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres email.

Korzystanie przez Administratora z plików cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Administrator stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies (informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego serwisu internetowego).

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego kosmetykshop.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Korzystanie z plików cookies oraz ich cel:

Pliki cookies przez Administratora wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Rodzaje plików cookies

Administrator na stronie sklepu internetowego może stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Wyłączenie stosowania plików cookies

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego sklepu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie internetowym, zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Wykorzystanie plików cookies przez podmioty trzecie

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

 

Zbieranie innych danych

Podobnie jak większość sklepów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszego serwisu internetowego, jak również w celach statystycznych.

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Postanowienia końcowe dotyczące niniejszej polityki prywatności

W przyszłości może zajść konieczność zaktualizowania zasad określonych Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej sklepu kosmetykshop.pl natomiast  Administrator danych poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki prywatności dostępnej na jego stronie.

 

Definicje

 1. Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter
 2. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez Kosmetykshop, po aktywacji przycisku „Zapisz”, na adres e-mail podany w formularzu newsletter,
 3. Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Kosmetykshop na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem, którego informujemy  Państwa o nowych wydarzeniach, promocjach etc.,
 4.  „Umowa Newsletter” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a firmą Kosmetykshop na świadczenie Usługi Newsletter